Soms gaat samenspelen niet vanzelf

Gaat samenspelen bij uw kind vaak met problemen gepaard en zou u dit graag anders zien? Is de aansluiting bij de sportvereniging voor uw kind een moeizaam proces?

Sport en spel kan uw uw kind helpen ‘de bewegende wereld’ te begrijpen. Bij Samenspelplus leert uw kind (samen)spelen en bewegen, zodat hij of zij zich op een natuurlijke manier verder kan ontwikkelen. Onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut en kinderfysiotherapeut, plus de inzet van een kinderpsycholoog.

Bekijk de video over Samenspelplus.

Aanmelden voor Samenspelplus

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor deelname aan Samenspelplus. Kinderen kunnen ook verwezen worden door intern begeleiders, ambulant begeleiders, huisartsen, (medisch) specialisten en anderen die zich bezighouden met hulp aan kinderen.