Kosten en Vergoeding Samenspelplus

Vergoeding kinderfysiotherapeut
De diverse zorgverzekeraars vergoeden de inbreng van de kinderfysiotherapeut vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt voor de kinderfysiotherapie geen nota.

Vergoeding psychomotorisch therapeut
De kosten van de psychomotorisch therapeut en de kinderpsycholoog vallen onder de Jeugdzorg en worden vergoed door de gemeente, mits u woonachtig bent in Hengelo. U ontvangt hiervoor geen nota. Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan adviseren we u om contact op te nemen met het Team Samenspel op 074 250 41 34.

Kosten Samenspelplus
Voor deelname aan het programma Samenspelplus geldt een eigen bijdrage van €100,-. U ontvangt na de intake een nota welke voorafgaand aan de start van Samenspelplus voldaan dient te zijn.

Vergoeding Samenspelplus
Om voor vergoeding van de kosten van Samenspelplus door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts of de specialist nodig.

Overeenkomst
Omdat de groepen van Samenspelplus gesloten groepen zijn, gaat u ook in financieel opzicht een overeenkomst aan voor de gehele duur van de behandeling. Dit betekent dat als u zelf, om welke reden dan ook, de behandeling beëindigt u de kosten van de gehele behandeling moet voldoen.