Sport en spel onder begeleiding van professionals

De kinderfysiotherapeut, de psychomotorisch therapeut en de kinderpsycholoog.

De kinderfysiotherapeut, de psychomotorisch therapeut en de kinderpsycholoog maken voorafgaand aan de start van Samenspelplus kennis met het kind en de ouders. Ze observeren het gedrag en de motoriek van het kind om te bekijken of het past in de groep. Verwachtingen van ouders en van de therapeuten worden over en weer uitgesproken. Er wordt een werkdoel gekozen dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. Tijdens de bijeenkomsten van Samenspelplus wordt aan dit werkdoel in spel en in gesprek aandacht besteed. Aan het eind van enkele bijeenkomsten krijgt het kind huiswerkopdrachten mee om het geleerde ook thuis en op school te oefenen en toe te passen.

De kinderfysiotherapeut helpt bij het verwerven van motorische vaardigheden

De kinderfysiotherapeut bij Samenspel brengt de motorische (on)mogelijkheden van uw kind in kaart. Veel ontwikkelingsproblemen hebben een relatie met de manier waarop een kind zich beweegt of leert bewegen. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die een kind onder de knie moet krijgen.

Je evenwicht verliezen, onhandig zijn, niet de snelste zijn of niet mee kunnen komen met spelletjes op het schoolplein, kan een kind erg onzeker maken. De kinderfysiotherapeut helpt uw kind bij het aanleren van deze vaardigheden.

Sandra Wezenberg

Sandra is in 2000 afgestudeerd als fysiotherapeut en in 2004 gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut. Naast haar werkzaamheden bij Samenspel is Sandra werkzaam als eerste lijns kinderfysiotherapeut in Gezondheidscentrum Kompas. Tevens is Sandra werkzaam bij het Infant Centrum van Jarabee en verzorgt zij andere (multidisciplinaire) beweegprogramma’s als Cool2BFit en Fitkids.

Voor vragen aan Sandra bel 06 14 44 80 34 of mail naar sandra@samenspel.nu

Sandra Wezenberg kinderfysiotherapeut

De psychomotorisch therapeut zoekt betekenisvolle activiteiten bij de hulpvraag van het kind

De psychomotorisch therapeut is deskundig in het beoordelen en begeleiden van het groepsproces. Belangrijk is om de activiteit te kiezen passend bij de hulpvraag en de leeftijd van het kind. Bij het jonge kind wordt de activiteit zo aangepast dat het kind deelneemt van startend als individu in de groep, via subgroepen, naar het totale samenspel in een groep.

Het doel van de psychomotorisch therapeut hierbij is, om ieder kind in de groep tot zijn recht te laten komen. De kracht van Samenspel zit in het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en van het zelfvertrouwen van uw kind.

Evert Draaijer

Evert heeft na zijn sportopleiding in de jaren 1990 aan de Hogeschool van Amsterdam de opleiding voor psychomotore therapie (PMT) gevolgd. Hij is aangesloten bij de vakverenigingen NVPMT en de NVPA. Als PMT-er heeft Evert jarenlang in de volwassenpsychiatrie gewerkt en vervolgens de overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast het werken met individuele patiënten (volwassenen en kinderen) heeft hij veel ervaring in het werken met groepen. Ook heeft hij echtpaar-relatie en ouder-kind therapie gegeven. Daarnaast heeft Evert de nodige hulpvragen voorbij zien komen in het speciaal onderwijs. Er bestaat ook de mogelijkheid tot individuele PMT. Interesse? Stuur dan een email naar evert@samenspel.nu

Evert Draaijer psychomotorisch therapeut

De kinder- en jeugd GZ psycholoog maakt een inschatting of de hulpvraag van het kind past bij de andere deelnemende kinderen.

De kinder- en jeugdpsycholoog is betrokken bij de intake van Samenspel en maakt een inschatting of het kind wat betreft gedragsmatige factoren en de hulpvraag past bij de andere deelnemende kinderen. Uiteindelijk dient er immers een groepsproces te ontstaan.

Vervolgens is de kinder- en jeugdpsycholoog aanwezig bij de kijklessen en de ouderavonden om het proces en de ontwikkeling van uw kind te volgen. Deze informatie wordt gebruikt om na afloop de doelen te kunnen evalueren en om een passend (sport)advies voor het vervolg op Samenspel te kunnen geven.

Het uiteindelijke doel is dat uw kind zowel thuis als op school in balans is of deze balans weer kan hervinden en dat uw kind aansluiting vindt in het sociale leven.

Esther Baas

Mijn naam is Esther Baas, ik ben sinds een jaar of 20 werkzaam als systeemtherapeut (Relatie/ Gezinstherapeut) en ben hiervoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Sinds 2019 ben ik geregistreerd GZ Psycholoog (BIG nummer 99926990425) en momenteel volg ik een 4-jarige specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog.  Met veel enthousiasme werk ik met zowel kinderen, adolescenten en volwassen. Het spreekt mij aan om individueel of met het gezin samen te puzzelen en te ontdekken met elkaar waar het knelt en wat ervoor nodig en mogelijk is om het soepeler te laten lopen. Hierbij kunnen klachten spelen met thema’s als ontwikkelingsproblematiek (ADHD, ASS), kan er sprake zijn van grote angsten, somberheid, maar ook traumatische levenservaringen waar mee geworsteld wordt. Bij deze zoektocht samen kijk ik ook vooral naar de krachten, dat wat juist al wel heel goed loopt. In mijn dagelijkse werk ben ik 3 dagen werkzaam binnen de GGZ-instelling Mediant en sinds 2 jaar ben ik verbonden als GZ-psycholoog aan het bewegingsprogramma Samenspel. Dit prachtige programma wordt binnen het Kompas aangeboden voor kinderen wanneer het samenspelen bij uw kind met problemen gepaard gaat.  

Meer weten over Samenspelplus?

Bel 06 14 44 80 34 mail uw vraag naar info@samenspel.nu of maak gebruik van ons contactformulier ›
Direct inschrijven kan online met ons inschrijfformulier ›